Strona głównaCase studiesMigracja aplikacji e-poker do chmury Google

Aplikacja e-poker

Migracja do Google Cloud

epoker app

Kraj:

Polska

Technologie:

Java, Sprint, Redis

Zespół:

DevOps, Solutions Architects

Wyzwanie

Celem projektu było zwiększenie dostępności aplikacji e-poker dla międzynarodowych zespołów projektowych. Klient potrzebował narzędzia, które umożliwiłoby rozproszonym zespołom efektywną estymację trudności i czasochłonności różnych elementów projektu.

Rozwiązanie

Nasz zespół zdecydował się na migrację aplikacji e-Poker do chmury Google, podejmując kompleksowy proces, który rozpoczął się od przygotowania środowiska chmurowego zgodnie z praktykami rekomendowanymi przez Google w Security Foundation Blueprint. Ten iteracyjny proces uwzględniał ocenę skali organizacji, polityk bezpieczeństwa oraz podziału odpowiedzialności obszarów technologicznych.

Wynikiem była stworzona koncepcja środowiska oparta na Infrastructure as Code. W ramach migracji uruchomiliśmy dwa klastry Google Kubernetes Engine w dwóch różnych regionach, zapewniając redundancję oraz zwiększoną dostępność aplikacji. Klastry te zostały następnie zintegrowane w jedną spójną flotę klastrów przy użyciu platformy Anthos. Cały proces uwzględniał także wdrożenie zabezpieczeń ruchu sieciowego warstwy 7 za pomocą usługi Google Cloud Armor. Dzięki tym działaniom udało nam się zrealizować migrację aplikacji e-Poker w sposób nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny i optymalny, spełniając wszelkie wymagania użytkowników.

Produkty projektu

Epoker to praktyczne rozwiązanie stworzone w celu ułatwienia procesu estymacji zadań w zespołach Agile. Działa ono na zasadzie wirtualnej gry, która umożliwia zespołowi projektowemu efektywne oszacowanie trudności i czasochłonności różnych elementów projektu.

 

Oto główne funkcje i kto może z niego korzystać:

  1. Estymacja zadań: Narzędzie umożliwia zespołowi dokładnie ocenić trudność i czasochłonność zadań, używając kart oznaczających różne jednostki pomiarowe (np. punkty lub godziny pracy).
  1. Wirtualna sesja: Umożliwia użytkownikom uczestniczenie w sesjach planowania pokera online z dowolnego miejsca na świecie.
  1. Łatwe porównywanie: Narzędzie pozwala na porównywanie złożoności różnych zadań w kontekście jednej sesji, dzięki czemu można oszacować priorytety i zrozumieć, które zadania są bardziej skomplikowane niż inne.
poker system
epoker
epoker screen

Zalety rozwiązania

  • Zwiększona Dostępność: Zespoły Agile z różnych lokalizacji zyskały łatwy dostęp do aplikacji, co poprawiło ich współpracę i efektywność.
  • Redundancja: Dwa klastry uruchomione w różnych regionach zapewniły redundancję, eliminując pojedynczy punkt awarii i zwiększając niezawodność systemu.
  • Zabezpieczenia: Dzięki Google Cloud Armor, aplikacja była chroniona przed atakami sieciowymi, co zwiększyło jej bezpieczeństwo.
  • Elastyczność: Dzięki wykorzystaniu chmury Google, aplikacja była teraz bardziej skalowalna i elastyczna, dostosowując się do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Zobacz więcej

logo Fundusze Europejskie Program Regionalnylogo Rzeczpospolita Polskalogo ŚląskieLogo UE fundusz rozwoju