Strona głównaCase studiesDlaczego współczesna energetyka potrzebuje IT? 

Dlaczego współczesna energetyka potrzebuje IT?

Na jakie narzędzia warto postawić?

Energetyka

Klient:

Pierwsza polska prywatna grupa energetyczna zajmująca się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych oraz dystrybucją i obrotem energią.

Branża:

Energetyczna

Kraj:

Polska

Usługa:

Software development

Wyzwanie

Klient zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie technologiczne w dwóch obszarach. Pierwszym z nich było stworzenie rozwiązania, które umożliwiłoby rozliczanie umów (klientów, dystrybutorów i sprzedawców na rynku energii), gromadzenie danych o wszystkich podmiotach zaangażowanych w procesy sprzedaży i dystrybucji energii, integrację odczytów za okres rozliczeniowy, pełne rozliczenie płatności oraz generowanie raportów i podsumowań. Drugim, było dostarczenie klientowi kompletnego systemu wspomagającego obsługę odbiorców energii elektrycznej. 
 

Rozwiązanie

W ramach współpracy dostarczyliśmy klientowi kompletne, podzielone na cztery obszary oprogramowanie typu billing, składające się z 4 obszarów: 

  • Billing – rozwiązanie informatyczne umożliwiające automatyzację procesów rozliczeniowych i sprawną współpracę z kilkoma, a nawet kilkudziesięcioma tysiącami odbiorców. 
  • Płatności i windykacja – moduł umożliwiający monitoring i rozliczanie płatności oraz windykację należności, w pełni dostosowany do potrzeb sprzedawców i dystrybutorów. 
  • Workflow – aplikacja wspierająca wewnętrzną pracę Biura Obsługi Klienta, zawierająca listę zgłoszeń, możliwość zarządzania nimi oraz weryfikację postępu ich realizacji. 
  • Portal klienta – portal klienta zapewniający możliwość dwustronnej komunikacji z odbiorcami energii i dający klientom dostęp do najważniejszych dokumentów takich jak e-faktury czy informacja o aktualnym saldzie i wykazie płatności. 

 

Wdrożone rozwiązanie integruje aż 17 tys. punktów poboru energii elektrycznej, a także umożliwia wystawianie 160 tys. wezwań rocznie.  

Drugim, dostarczonym przez nas rozwiązaniem był system wspomagający obsługę odbiorców energii elektrycznej, w którego skład wchodzą aplikacje umożliwiające klientom końcowym m. in. aktualizację danych osobowych, płatności (w tym wykonywanie płatności za faktury bezpośrednio w aplikacji) oraz podgląd dokumentów bieżących i historycznych. Prace obejmowały również przygotowanie projektu UX, projektu infrastruktury oraz implementację warstwy serwerowej integrującej Portal Klienta z istniejącymi i wykorzystywanymi dotychczas innymi systemami. 

  • Portal klienta funkcjonuje jako aplikacja mobilna na platformy iOS i Android oraz aplikacja webowa. 
  • Warstwa serwerowa zakłada: dostęp do danych płatnika, obsługę zautomatyzowanych procesów, autentykację, integrację z bramką płatności oraz możliwość wysyłania wiadomości typu email i push. 

 

Efekt

Dzięki realizacji tego projektu klient zyskał dodatkowy kanał komunikacji (również marketingowej) z odbiorcami swoich usług. Wdrożone oprogramowanie umożliwiło łatwiejszy dostęp do rozliczeń, a zastosowany system powiadomień pozwolił w sposób pozytywny wpłynąć na terminowość opłacania faktur. 

Obydwa systemy są stale dostosowywane do bieżących wymagań rynku, a Euvic w ramach współpracy zapewniamy wsparcie i serwis. 

Podsumowanie

Dzięki współpracy z Euvic klient może lepiej odpowiadać na potrzeby swojej grupy docelowej, a także zautomatyzować wewnętrzne i zewnętrzne procesy, optymalizując tym samym czas poświęcony na ich realizację. 

Zobacz więcej

logo Fundusze Europejskie Program Regionalnylogo Rzeczpospolita Polskalogo ŚląskieLogo UE fundusz rozwoju