Strona głównaCase studiesChmura, IoT i automatyzacja zmianiają działalność operacyjną Arrivy

Chmura, IoT i automatyzacja zmianiają działalność operacyjną Arrivy

Migracja serwerów Windows do AWS oraz baz danych SQL i Oracle do Relational Database Services

Train with live IoT data in Stockholm
logo Arriva

Arriva jest wiodącą firmą transportową obsługującą 170 milionów pasażerów rocznie, wykorzystującą 900 autobusów, 150 pociągów i 90 tramwajów, obsługiwanych przez 3900 pracowników.

Klient:

Arriva

Branża:

Transport

Usługa:

End-User Platform, migracja baz danych SQL i Oracle, CI/CD Pipeline System

Wyzwanie

Środowisko IT firmy Arriva było przestarzałe i niestabilne, z wieloma starszymi systemami, które nie były odpowiednio utrzymywane. Ciągły brak stabilności powodował regularne przerwy w usługach i opóźnienia w składaniu raportów, co z kolei prowadziło do znacznych kar ze strony firm transportowych. 

 

Arriva stanęła przed poważnym wyzwaniem związanym z cyfryzacją w branży, ponieważ jej przestarzała infrastruktura IT nie była w stanie odpowiednio wspierać rosnącej potrzeby lepszego dostępu do danych dla kierowców autobusów, planistów ruchu i operatorów transportowych, takich jak Storstockholms Lokaltrafik. 

Passengers at railway
man
bus station

Rozwiązanie

Dzięki współpracy z Euvic, Arriva rozpoczęła kompleksową modernizację IT, przenosząc wiele serwerów Windows oraz kluczowe bazy danych SQL i Oracle do chmury. Euvic dostosował obecne aplikacje do pracy w środowisku chmurowym i przeniósł kilka baz danych SQL i Oracle do usług zarządzanych Relational Database Services. 

 

Po ustabilizowaniu i zmodernizowaniu środowiska IT (w tym przejściu na O365 i budowie nowoczesnej platformy dla użytkowników końcowych), Arriva rozpoczęła budowę cyfrowych rozwiązań mających na celu poprawę i optymalizację usług zarządzania pociągami w drugim etapie. Dzięki temu Arriva zdobyła wiele nowych kontraktów serwisowych, pokazując swoją przewagę w zarządzaniu ruchem w porównaniu z konkurencją. Euvic dostarczył dwa zespoły deweloperskie do ukończenia cyfrowego “portalu pociągów” Arrivy. 

 

W trzeciej fazie, Arriva wdrożyła Scaled Agile Framework (SAFe), aby zwiększyć współpracę między działami IT a biznesowymi i maksymalizować wartość z cyfryzacji. Firma zdecydowała się również na modernizację operacji autobusowych. Euvic dostarczył większość zasobów deweloperskich, a dedykowany zespół systemowy był odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie pipeline’u Continuous Integration/Continuous Development (CI/CD). Pipeline ten nie tylko zwiększył tempo i jakość rozwoju, ale również przyczynił się do obniżenia kosztów operacyjnych. 

Opinia Klienta

Fredrik Ölund

Business Development and Digitalization Manager w Arriva

Efekt

Arriva jest obecnie dobrze przygotowana na dalszą ekspansję w Szwecji, po znaczącej transformacji swojego podejścia operacyjnego. Integracja nowych technologii stała się kluczowym czynnikiem napędzającym nasz biznes, otwierając możliwości, które były prawie niewyobrażalne w 2016 roku. 

Podsumowanie

  •  Dostęp do wysokiej jakości i efektywnych kosztowo zespołów deweloperskich i infrastrukturalnych. 
  • Oszczędności operacyjne dzięki wdrożeniu pipeline CI/CD. 
  • Usprawnione i efektywne procesy rozwoju. 

Zobacz więcej

logo Fundusze Europejskie Program Regionalnylogo Rzeczpospolita Polskalogo ŚląskieLogo UE fundusz rozwoju